KHOINGHIEP4

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Dự Án SME Trà Vinh

Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) được thực hiện từ nguồn hỗ trợ tài chính của Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada (GAC). Mục tiêu chung của Dự án là nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để DNNVV đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho địa phương, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế một cách công bằng cho nam giới và phụ nữ nông thôn, bao gồm cả dân tộc thiểu số ở tỉnh Trà Vinh.

 

Quyết định thành lập đường dây nóng: Tiếp nhận thông tin phản ảnh, kiến nghị của Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định thành lập đường dây nóng: Tiếp nhận thông tin phản ảnh, kiến nghị của Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tải về

VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỔI BẬT THÁNG 6 NĂM 2018

Kính gửi Quý Doanh nghiệp Hội viên!

VCCI Cần Thơ kính gửi Quý doanh nghiệp Hội viên các văn bản quan trọng được ban hành trong tháng 6 và một số văn bản có hiệu lực đầu Tháng 7 năm 2018. Trong đó có một số văn bản nổi bật như sau:

1. Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

2. Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

3. Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kết nối kinh doanh ngành hàng dừa tại 2 tỉnh Trà Vinh và Bến Tre

Nhằm kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh sản phẩm từ dừa tại các địa phương có lợi thế ngành hàng dừa, Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh sẽ tổ chức "Hội thảo Kết nối kinh doanh ngành hàng dừa 2 tỉnh Trà Vinh, Bến Tre vào ngày 8/7/2018. Hội thảo dự kiến mời hơn 60 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh ngành hàng dừa của 2 tỉnh tham dự.

SmartNews.com

forter2

Switch mode views: