KHOINGHIEP4

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỔI BẬT THÁNG 6 NĂM 2018

Kính gửi Quý Doanh nghiệp Hội viên!

VCCI Cần Thơ kính gửi Quý doanh nghiệp Hội viên các văn bản quan trọng được ban hành trong tháng 6 và một số văn bản có hiệu lực đầu Tháng 7 năm 2018. Trong đó có một số văn bản nổi bật như sau:

1. Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

2. Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

3. Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

4. Quyết định 798/QĐ-BTTTT về Kế hoạch chuyển đổi mã mạng của các thuê bao di động mặt đất từ 11 chữ số sang 10 chữ số

(Vui lòng xem tóm tắt nội dung trong file đính kèm)

Mọi góp ý, Quý Doanh nghiệp hội viên vui lòng liên hệ Phòng Hội Viên - VCCI Cần Thơ để được hỗ trợ.

Trân trọng.

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT NỔI BẬT THÁNG 6 NĂM 2018

Kính gửi Quý Doanh nghiệp Hội viên!

       VCCI Cần Thơ kính gửi Quý doanh nghiệp Hội viên các văn bản nổi bật được Tháng 6và một số văn bản có hiệu lực đầu Tháng 7 năm 2018 gồm các văn bản sau:

STT Lĩnh vực, ngành Loại, số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung chính
1 Lao động Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 15/05/2018 01/07/2018

Theo đó, tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng (tăng thêm 90.000 đồng) bắt đầu kể từ ngày 01/7/2018.

Mức lương cơ sở mới này sẽ dùng làm căn cứ:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định tại Điều 2 Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Nghị định 72/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017.

Đường link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-72-2018-ND-CP-muc-luong-co-so-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-luc-luong-vu-trang-372743.aspx

2 Thủ tục hành chính Thông tư 46/2018/TT-BTC quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao chụp và gửi thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Luật Tiếp cận thông tin được ban hành ngày 14/5/2018. 14/05/2018 01/07/2018

Theo đó, Bộ Tài chính đưa ra mức hỗ trợ chi phí cung cấp thông tin cho các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, cụ thể:

Trong đó, phí photo tài liệu giấy là 3.000 đồng/trang đen trắng, photo màu 18.000 đồng/trang; in đen trắng 2.000 đồng/trang, in màu là 14.000 đồng/trang; phí in từ phim, ảnh gốc dao động từ 36.000 đồng/tấm - 135.000 đồng/tấm tùy kích cỡ… Đối với cơ quan Nhà nước tại địa bàn khó khăn, phí sao chụp tài liệu chỉ bằng 70% mức thu; tại địa bàn đặc biệt khó khăn chỉ bằng 50% mức thu nêu trên.

Nhà nước không thu các khoản phí cung cấp thông tin khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu mà chỉ thu các khoản chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin yêu cầu cung cấp.

Chi phí in, sao, chụp thông tin thực hiện theo mức quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.

Đường link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-46-2018-TT-BTC-chi-phi-thuc-te-sao-chup-va-gui-thong-tin-theo-Luat-Tiep-can-thong-tin-383843.aspx

3 Thương mại Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 22/05/2018 15/07/2018

Theo đó, Nghị định 81/2018/NĐ-CP cho phép khuyến mại, giảm giá hàng hóa, dịch vụ đến 100% trong mùa khuyến mại, giảm giá; ngoài giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại, chỉ được khuyến mại đến 50% giá trị của hàng hóa, dịch vụ.

Cũng từ ngày 15/7/2018, tổng thời gian thực hiện chương trình giảm giá với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ tối đa là 120 ngày/năm, tăng 30 ngày so với trước đây. Bên cạnh đó, doanh nghiệp không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp không được khuyến mại theo mô hình đa cấp, trong đó đối tượng khuyến mại gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, người trước được hưởng lợi ích từ việc mua hàng của người sau.

Đường link:https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-81-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-thuong-mai-ve-hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai-352393.aspx

4 Doanh nghiệp Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, SX - KD hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền 19/06/2018 19/06/2018

Đối với các nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, các bộ, ngành cần triển khai các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại như:

- Bộ Y tế tăng cường quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ vào kiểm soát đối với nguồn gốc, chất lượng của các nguyên liệu, các sản phẩm chăm sóc nâng cao sức khỏe con người.

- Bộ Công an chỉ đạo các cấp tăng cường phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, điều tra, triệt phá đường dây buôn lậu, SX - KD hàng giả, hàng không đủ chất lượng.

- Bộ Tài chính chỉ đạo Cơ quan Thuế tăng cường kiểm tra chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ của các doanh nghiệp nhập khẩu, SX - KD dược phẩm, mỹ phẩm,… có dấu hiệu rủi ro cao về thuế.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ còn đề ra nhiệm vụ của các bộ, ngành khác như Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ,….

Đường link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Chi-thi-17-CT-TTg-2018-tang-cuong-dau-tranh-chong-buon-lau-nhom-hang-duoc-pham-my-pham-384750.aspx?newsid=20522

5 Hỗ trợ Doanh nghiệp Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 15/6/2018 15/6/2018

Đây là nội dung nổi bật tại Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các UBND cấp tỉnh nghiên cứu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp về:

- Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TTNDN) và áp dụng có thời hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Miễn, giảm TTNDN có thời hạn đối với:
+ Cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung;
+ Các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm;
+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh;
+ Nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Nghị định 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp để trình Chính phủ trong tháng 12/2018.
Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong đó, quy định Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các hội viên, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đường link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Chi-thi-15-CT-TTg-2018-to-chuc-trien-khai-thuc-hien-hieu-qua-Luat-Ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-384225.aspx

6 Điều kiện kinh doanh Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí vừa được Chính phủ ban hành ngày 15/6/2018 15/06/2018 01/08/2018

Theo đó, đối với các thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) khí thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;

- Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn;

(Đối với thương nhân XNK kinh doanh khí qua đường ống ngoài còn phải có đường ống vận chuyển khí và trậm cấp khí đáp ứng các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật.)

- Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật;

- Có chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) hoặc hợp đồng thuê chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với thương nhân XNK LGP kinh doanh LGP chai.

Đường link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-87-2018-ND-CP-hoat-dong-kinh-doanh-khi-341648.aspx?newsid=20522

7 Viễn thông Quyết định 798/QĐ-BTTTT về Kế hoạch chuyển đổi mã mạng của các thuê bao di động mặt đất từ 11 chữ số sang 10 chữ số 25/05/2018 25/05/2018

Ngày 25/5/2018, Bộ TT&TT ban hành Quyết định 798/QĐ-BTTTT về Kế hoạch chuyển đổi mã mạng của các thuê bao di động mặt đất từ 11 chữ số sang 10 chữ số đang sử dụng tại 21 mã mạng của 05 nhà mạng. Cụ thể:

- Đối với MobiFone: Mã mạng cũ (120, 121, 122, 126, 128) chuyển thành mã mạng mới (70, 79, 77, 76, 78);

- Đối với VinaPhone: Mã mạng cũ (123, 124, 125, 127, 129) chuyển thành mã mạng mới (83, 84, 85, 81, 82);

- Đối với Viettel: Mã mạng cũ (162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169) chuyển thành mã mạng mới (32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39);

- Đối với Vietnamobile: Mã mạng cũ (186, 188) chuyển thành mã mạng mới (56, 58);

- Đối với Gmobile: Mã mạng cũ (199) chuyển thành mã mạng mới (59).

Để giảm thiểu tối đa việc mất liên lạc có thể xảy ra khi thực hiện, việc chuyển đổi sẽ tiến hành:

- Quay số song song trong thời gian 60 ngày kể từ thời điểm bắt đầu chuyển đổi;

- Duy trì âm thông báo trong thời gian tối thiểu 90 ngày, kể từ thời điểm kết thúc việc quay số song song;

- Kết thúc duy trì âm thông báo: cuộc gọi chỉ thực hiện thành công khi quay số theo mã mạng mới.

Thời gian bắt đầu thực hiện chuyển đổi vào 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2018 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59 phút ngày 30/6/2019.

Đường link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-798-QD-BTTTT-2018-Ke-hoach-chuyen-doi-ma-mang-383305.aspx?newsid=20364

Mọi ý kiến nhận xét, góp ý, Quý Doanh nghiệp vui lòng phản hồi về:

- Phòng Hội Viên – VCCI Cần Thơ

- Địa chỉ: Số 12, Hòa Bình, An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ

- Điện thoại: 0292.3. 824.918 (104)   Fax: 0292.3. 824.169

- DĐ: 0949.409.991 (Hoàng Minh)   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VCCI Cần Thơ rất mong nhận được ý kiến phản hồi của Quý doanh nghiệp để hoạt động cung cấp VBPL được hoàn thiện hơn.

SmartNews.com

forter2

Switch mode views: