KHOINGHIEP4

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của Dự Án SME Trà Vinh

Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) được thực hiện từ nguồn hỗ trợ tài chính của Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada (GAC). Mục tiêu chung của Dự án là nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để DNNVV đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho địa phương, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế một cách công bằng cho nam giới và phụ nữ nông thôn, bao gồm cả dân tộc thiểu số ở tỉnh Trà Vinh.

Nhằm giúp doanh nghiệp trong các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh phát triển kinh doanh bền vững đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội- môi trường địa phương. Được sự thống nhất của Đại sứ quán Canada và Ủy ban nhân dân tỉnh (Ban Chỉ đạo dự án SME Trà Vinh) phê duyệt "Chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV" với mục tiêu phát triển, tăng cường năng lực và tiếp sức cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX và Hộ kinh doanh trong việc triển khai ý tưởng kinh doanh mới và sáng tạo, mang lại giá trị gia tăng, tạo ra sản phẩm mới trong các chuỗi giá trị, cải thiện môi trường, và thu hút việc làm cho phụ nữ và người dân tộc trong tỉnh Trà Vinh, thông qua cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, cũng như kết nối mạng lưới kinh doanh.

Chương trình này hỗ trợ theo hình thức không hoàn lại sau đầu tư cho các doanh nghiệp (trong và ngoài tỉnh), HTX và hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, có tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị chủ lực của tỉnh như dừa, du lịch, thủy sản, rau màu (đậu phộng), thủ công mỹ nghệ, trái cây và các doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp khởi nghiệp, DNNVV phát triển các ngành nghề, sản phẩm có giá trị gia tăng cao hoặc có lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp đổi mới công nghệ phù hợp, ứng dụng công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu (theo Quyết định 244/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh), có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh hoạt động tại tỉnh Trà Vinh đã hoạt động tối thiểu 6 tháng tính từ ngày đơn vị hoạt động sẽ được xem xét, hỗ trợ. Định mức hỗ trợ tối đa không quá 49% (không bao gồm các khoản thuế) so với tổng kinh phí thực hiện một đề xuất kinh doanh nhưng không quá 800 triệu đồng đối với doanh nghiệp và HTX và 300 triệu đồng đối với hộ kinh doanh với điều kiện là doanh nghiệp phải có đối ứng đủ 51% bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp/HTX/Hộ kinh doanh để triển khai đề xuất kinh doanh.

Thời gian năm 2018, Dự án triển khai, phổ biến rộng rãi trên địa bàn cấp huyện đến DNNVV, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh có ý tưởng phát triển thêm hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp cận Chương trình phát triển kinh doanh và sẽ hợp đồng hỗ trợ một số doanh nghiệp/HTX/hộ kinh doanh được đánh giá vượt qua các tiêu chí quy định của Chương trình trong điều kiện ngân sách đã bố trí.

Chi tiết doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh có nhu cầu phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, vui lòng liên hệ: Ban quản lý dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh; số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh qua điện thoại: 02946.520.652 hoặc http://smetravinh.vn/ hoặc email: chuong This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SmartNews.com

forter2

Switch mode views: