• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trà Vinh hướng đến sản xuất hàng hóa tập trung

Vận động nông dân tham gia hợp tác xã, liên kết sản xuất theo quy mô lớn để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng nhu cầu thị trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2020 được ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đề ra trong chương trình tái cơ cấu nông nghiệp.

Theo ông Trần Trung Hiền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, tình trạng sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún trên địa bàn tỉnh thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế, khiến nông dân gặp trở ngại trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước...

 

Tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh nơi có 4 ấp ven sông Cổ Chiên với khoảng 520 ha đồng lác xanh mượt

Cùng với doanh nghiệp, các hợp tác xã và các điểm gia công của làng nghề trên địa bàn hiện cũng đẩy mạnh việc cải tiến sản phẩm để giữ lao động và cạnh tranh thu mua lác với các thương lái ngoài tỉnh. Tuy nhiên, hiện tại trên địa bàn xã Đức Mỹ chỉ có trên 300 khung dệt chiếu, 350 máy se lõi lác, đang giải quyết cho khoảng 2.800 lao động nhàn rỗi ở địa phương. Với mức tiêu thụ lác nguyên liệu của các cơ sở trên, sản lượng thu hoạch thực tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Trung bình hàng năm các cơ sở chỉ tiêu thụ chế, biến ra thành phẩm khoảng 30% sản lượng lác thu hoạch của toàn xã, 40% sản lượng nhận gia công sơ chế bước 1 xuất thô, còn 30% sản lượng lác thương phẩm bán cho thương lái./.

Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đang tập trung xây dựng, phát triển cánh đồng lúa diện tích lớn

Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đang tập trung xây dựng, phát triển cánh đồng lúa diện tích lớn và vận động nông dân sản xuất lúa tham gia mô hình. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, cánh đồng lúa lớn đạt quy mô 10.000 ha, tập trung tại các huyện Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú và Châu Thành.

Nông dân tham gia sản xuất theo mô hình sẽ dễ ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa vào sản xuất, giúp giảm giá thành và tăng giá trị, tạo ra sản lượng lúa hàng hóa lớn ổn định, tăng thu nhập đáng kể cho nông dân.

SmartNews.com

forter2

Switch mode views: