• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh nơi có 4 ấp ven sông Cổ Chiên với khoảng 520 ha đồng lác xanh mượt

Cùng với doanh nghiệp, các hợp tác xã và các điểm gia công của làng nghề trên địa bàn hiện cũng đẩy mạnh việc cải tiến sản phẩm để giữ lao động và cạnh tranh thu mua lác với các thương lái ngoài tỉnh. Tuy nhiên, hiện tại trên địa bàn xã Đức Mỹ chỉ có trên 300 khung dệt chiếu, 350 máy se lõi lác, đang giải quyết cho khoảng 2.800 lao động nhàn rỗi ở địa phương. Với mức tiêu thụ lác nguyên liệu của các cơ sở trên, sản lượng thu hoạch thực tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Trung bình hàng năm các cơ sở chỉ tiêu thụ chế, biến ra thành phẩm khoảng 30% sản lượng lác thu hoạch của toàn xã, 40% sản lượng nhận gia công sơ chế bước 1 xuất thô, còn 30% sản lượng lác thương phẩm bán cho thương lái./.

SmartNews.com

forter2

Switch mode views: