• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phóng sự: Tổng kết Dự án SME năm 2017 và Hợp Ban chỉ đạo Dự án

Cuộc họp thường niên Đồng Trưởng Ban chỉ đạo Dự án SME Trà Vinh đóng vai trò quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm vừa qua và phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Ngân năm tiếp theo của Dự án. Năm 2018, Dự án chính thức bước vào hoạt động năm thứ 3, là năm kế hoạch thực hiện nhiều hoạt động trực tiếp đến đối tượng mục tiêu nhằm mang đến cơ hội cho đối tượng tiếp cận nhiều nguồn lực khác nhau để phát triển trong đó có nguồn lực dự án SME Trà Vinh.

Cùng với những định hướng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của Chính phủ và gia tăng sự đóng góp của DNNVV vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, năm 2018, Dự án đã tập trung xây dựng Kế hoạch tập trung vào 3 mãng hoạt động hỗ trợ phát triển cho DNNVV, hợp tác xã và hộ kinh doanh có tiềm theo chuỗi giá trị các ngành hàng ưu tiên trong khuôn khổ hoạt động của Dự án; các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh (BDS) từ khối công, khối tư; các hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho tỉnh và định hướng khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên, phụ nữ và cả người dân tộc có tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

SmartNews.com

forter2

Switch mode views: