• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chuyên gia Giới-Dân tộc – Đại sứ quán Canada tại Hà Nội đến làm việc với BQL Dự án SME Trà Vinh.

Nhằm rà soát đánh giá toàn bộ các Dự án do Canada tài trợ Việt Nam, để thu thập thông tin tổng quan các vấn đề về Giới để có định hướng xây dựng chính sách mới, ngày 24- 25/01/2018, nhóm Chuyên gia Giới từ Đại sứ quán Canada tại Hà Nội gồm bà Jeanne Frances Illo-chuyên gia Giới, Bà Frances Chariza De los Trino-trợ lý, Ông Robert Footes, Giám đốc văn phòng hỗ trợ chương trình Canada đến làm việc với BQL Dự án SME Trà Vinh, Trường Đại học Trà Vinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trà Vinh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Trà Vinh.

1

Quang cảnh cuộc họp BQL Dự án SME và Đoàn Chuyên gia Giới – Đại sứ quán canada

tại Hà Nội cùng chia sẻ thông tin các vấn đề về lồng ghép Giới trong hoạt động của Dự án

Đón tiếp và làm việc với Đoàn có Ban Giám đốc và tập thể cán bộ Dự án SME Trà Vinh, với nội dung tìm hiểu việc lồng ghép Kế hoạch hành động hành Giới Dự án gắn với Kế hoạch phát triển DNNVV tỉnh Trà Vinh và việc "lồng ghép giới" trong các hoạt động Dự án đang triển khai, cán bộ Giới-Dân tộc Dự án chia sẻ "Kế hoạch hành động giới của Dự án được xây dựng lồng ghép vào Kế hoạch Phát triển DNNVV của tỉnh, xác định các mục tiêu rõ ràng, gồm: Năng lực về giới của các đối tác thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển DNNVV được nâng cao; Tiếp cận các nguồn lực phát triển của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp do nữ và người dân tộc làm chủ được cải thiện; Mạng lưới kết nối doanh nghiệp do nữ làm chủ, sự tham gia và tiếng nói của nữ, chủ doanh nghiệp là nữ và người dân tộc trong quá trình xây dựng và thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV được tăng cường; Các chính sách, quy trình, thủ tục liên quan đến phát triển doanh nghiệp do tỉnh ban hành có nhạy cảm về giới".

Để đạt được mục tiêu, trong mỗi hoạt động Dự án đều có xây dựng các chỉ tiêu, chỉ số đo lường cụ thể nhằm giám sát, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dự án được tốt hơn.

Việc lồng ghép yếu tố Giới- Dân tộc trong dự án được thực hiện tuyên truyền, truyền thông qua các hoạt động tập huấn, hội thảo, sự kiện, các hoạt động khởi nghiệp,...

Bà Jeanna Frances Illo đánh giá: Dự án đã và đang thực hiện tốt việc lồng ghép Giới-Dân tộc vào tất cả các hoạt động, đảm bảo tính công bằng, bình đẳng giới và Bà cũng hy vọng Dự án tiếp tục làm tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Đây là hoạt động đặc thù, BQL Dự án cũng hy vọng nhóm chuyên gia có nhiều ý kiến hỗ trợ cho hoạt động lồng ghép Giới-Dân tộc của Dự án đạt hiệu quả để mang lại nhiều lợi ích cho đối tượng hưởng lợi, đặc biệt là Giới-Dân tộc./.

SmartNews.com

forter2

Switch mode views: