KHOINGHIEP4

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trà Vinh có trên 4.000 ha trồng đậu phộng

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện toàn tỉnh Trà Vinh có trên 4.000 ha trồng đậu phộng, dự kiến sản lượng thu hoạch năm 2008 đạt trên 18.000 tấn, tăng hơn 3.200 tấn so với cùng kỳ năm trước. Việc phát triển diện tích chuyên canh đậu phộng hoặc luân canh với cây màu tại các địa phương trong tỉnh, đã góp phần đáng kể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

SmartNews.com

forter2

Switch mode views: