KHOINGHIEP4

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kết nối kinh doanh ngành hàng dừa tại 2 tỉnh Trà Vinh và Bến Tre

Nhằm kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh sản phẩm từ dừa tại các địa phương có lợi thế ngành hàng dừa, Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh sẽ tổ chức "Hội thảo Kết nối kinh doanh ngành hàng dừa 2 tỉnh Trà Vinh, Bến Tre vào ngày 8/7/2018. Hội thảo dự kiến mời hơn 60 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh ngành hàng dừa của 2 tỉnh tham dự.

HTDUA

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ được gặp gỡ trực tiếp để trao đổi thông tin, tìm hiểu nhu cầu đối tác để sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao trong thời gian tới. Để xây dựng cơ sở kết nối kinh doanh ngành dừa, trước đó, Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh đã thu thập thông tin về doanh nghiệp; hoạt động sản xuất, kinh doanh; thông tin về nhu cầu liên kết đầu vào, đầu ra; nhu cầu phát triển và đầu tư của doanh nghiệp. Các thông tin này được thiết kế và in "Sổ tay kết nối kinh doanh" và giới thiệu rộng rãi tại hội thảo, trên trang Web của Dự án và trang Diễn đàn doanh nghiệp kinh doanh; Để doanh nghiệp có thêm cơ hội liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, dựa vào nhu cầu của doanh nghiệp, Ban Quản lý Dự án SME có những giải pháp và chính sách phù hợp để cải thiện môi trường kinh doanh phát triển chuỗi dừa.

Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (SME Trà Vinh) được thực hiện từ nguồn hỗ trợ tài chính của Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada (GAC). Dự án được thực hiện từ năm 2014-2020, với tổng nguồn vốn đầu tư 12,1 triệu CAD; trong đó, nguồn vốn do Canada tài trợ không hoàn lại 11 triệu CAD, số tiền còn lại do tỉnh Trà Vinh đối ứng. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh./.

SmartNews.com

forter2

Switch mode views: