• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giới thiệu Diễn đàn Doanh nghiệp Trà Vinh

logo

Diễn đàn Doanh nghiệp Trà Vinh được xây dựng từ nguồn lực Dự án SME Trà Vinh. Diễn đàn là nơi các doanh nghiệp tỉnh giao lưu, chia sẻ thông tin và là nơi tiếp nhận những nhu cầu, thắc mắc của doanh nghiệp về đầu tư, đăng ký kinh doanh, xúc tiến thương mại, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp,... Đây là một kênh đối thoại chính sách hoạt động phi lợi nhuận, nhằm mục đích xây dựng và cải thiện một môi trường kinh doanh thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Hoạt động của Diễn đàn như cầu nối trao đổi thông tin thường xuyên giữa cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước thông qua các chủ đề, nội dung liên quan đến hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, nhu cầu tiếp cận các chính sách, dịch vụ công,...

Với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm gia tăng số lượng doanh nghiệp để tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế công bằng cho nam giới, phụ nữ và người dân tộc. BQL Dự án SME Trà Vinh đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Trà Vinh và Truyền thông xây dựng trang Diễn đàn Doanh nghiệp Trà Vinh kết hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp sẽ góp phần hỗ trợ, cung cấp thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

SmartNews.com

forter2

Switch mode views: